Bitkisel Tanenlenmiş Deri

Tanenler polifenolik bileşikler olup, kolza, bakla, çay ve sorgumda gibi bitkilerden elde edilen, açık sarı-kahverengi toz, pul ya da süngersi bir kütle halindeki biçimsiz (amorf) maddelere verilen addır. Tanenler genellikle bitkilerin kök, odun, kabuk, yaprak ve meyvelerinde bulunur.

Bu tanenler Arjantin, Brezilya ve İtalyada bulundan ağaçlarda yetişmektedir ve bu ülkelerden ithal edilmektedir.

Eski usül imalatımızda üretim 6 ayı bulmaktaydı. Teknolojik gelişmeler ve rapid sistem imalat ile üretimimiz 3-4 haftayı bulmaktadır. Köseleyi kösele yapan ana malzemeler başta Quebracho (Kebrako) olmak üzere; Mimosa, Walex ve Chestnut (Kestane)’dir.